Earn Extra Money at Home!

Monday, April 4, 2011

Kumintang (isang epiko ng mga Tagalog)

from Panulaang Tagalog, 1947 by Inigo Ed.
Regalado-Manila: Institute of National LanguageAng nuno nating lahat,
Sa ukulog, di nasindak
Sa labanan, di naawat
Pinuhunan ang buhay, hirap
Upang tayong mga anak
Mabuhay ng mapanatag.
Itong ating kabukiran
Sampung bahay at tahanan,
Ibig nilang kuning tunay,
Maagaw sa ating kamay
Tayo baga'y mag asal
Gayong buhay tila patay?
Halina nga at usigin
Ang aliktiya, mga bukirin
At ang mga anak natin:
Tayo naman may patalim,
Dugo't buhay puhunanin.
Aba tayo kung wala na
Ang tirahang maligaya,
Pati anak at asawa
Mananaghoy, magdurusa;
Kaya ngayon, ay tayo na,
At ang buhay ay ipara.
No comments:

Post a Comment