Earn Extra Money at Home!

Thursday, March 31, 2011

Sa Aking mga Kababata (Dr. Jose Rizal)Kapagka ang baya'y sadyang umiibig
sa kanyang salitang kaloob ng langit,
sanglang kalayaan nasa ring malapit,
katulad ng ibong nasa himpapawid.

Pagka't ang salita'y isang kahatulan
sa bayan, sa nayo't mga kaharian,
at ang isang tao'y katulad, kabagay
ng alinmang likha noong kalayaan.

Ang hindi magmahal sa kanyang salita'y
mahigit sa hayop at malansang isda,
kaya ang marapat ay pagyamaning kusa
na tulad sa inang tunay na pinagpala.

Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin,
sa Ingles, Kastila't sa salitang anghel,
sapagka't ang Poong maalam tumingin
ang Siyang naggawad, nagbigay sa atin.

Ang salita natin huwad din sa iba
na may alfabeto at sariling letra,
na kaya nawala'y dinatnan ng sigwa
ang lunday sa lawa noong dakong una


-------------------------------------------------------------------------------------
Wait! ! ! BEFORE YOU GO.....
WHY DON'T YOU CREATE YOUR OWN BLOG AND START
MAKING REAL MONEY WITH GOOGLE ADSENSE INSTEAD OF JUST SURFING THE INTERNET AND CHATTING WITH FRIENDS? CLICK HERE AND GET STARTED MAKING HUGE CASH PROFITS IN NO TIME AT ALL!!!

-------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment